The 14 th Pt.Jitendra Abhisheki Sangeet Mahotsav Pune 26th, 27th and 28th October 2018 - Dr.N.Rajam (Violin), Pt.Vijay Ghate, Aditya Kalyanpur, Partha Bose (Sitar), Shaswati Mandal, Sameer Dublay, Sheetal Kolwalkar, Parthosarthy, Nagesh Adgaonkar, Milind Kulkarni, Varada Phadke (Kathak), Hrishikesh Ranade, Aniruddha Joshi, Priyanka Barve, Savani Ravindra, Yuva Sammelan - Aditya Deshmukh (Tabla), Advait Keskar, Aniruddha Joshi (Sitar), Gandhar Deshpande, Rishabh Purohit, Ragini Deole, Satyendrasinh Solanki(Santoor) and Dr.Revati Kamat